Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:     www.medved-praha.cz

Společnost:                  MedVed Praha s.r.o.

 

Se sídlem:                    U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10

 

 

 

IČ/DIČ:                              27218261/CZ27218261

 

                                          

E-mailová adresa:         a.krepinska@medved-praha.cz

 

Telefonní číslo:                +420777927014

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:

  • Datum objednání___________________datum obdržení____________________________
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

___________________________________________________________________________
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

___________________________________________________________________________

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

 

 

  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V________________________, Dne ______________________________

 

 

                                  (podpis)
______________________________________

             Jméno a příjmení spotřebitele